Hệ thống Trung Tâm BĐS CTM

Hệ thống Trung Tâm BĐS CTM

Trung tâm bất động sản CTM thuộc công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy có trụ sở chính tại tầng 7, toà nhà CTM Complex 139 Cầu Giấy, Tp. Hà Nội. Trung tâm cung cấp tới khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp như dịch vụ cung cấp thông tin, trưng bày dự án và khu thảo luận của khách hàng. Đến với trung tâm bất động sản CTM, khách hang có thể giao dịch trực tiếp , tìm...