Thanh lý tài sản

          Hiện nay, Công ty CP Thương mại Cầu Giấy tiến hành bán thanh lý một số tài sản, trang thiết bị siêu thị như sau:

STT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Kích thước

1

     Tủ mát Haier – Carrier

Bộ

01    

    Cao: 2m

    Rộng: 1m

    Dài: 7m8

2

     Tủ mát Haier – Carrier

Bộ

01

(02 khoang)

    Cao: 2m

    Rộng: 1,1m

    Dài: 5m

3

     Tủ đông thực phẩm

Chiếc

  01 

    Cao: 0,8m

    Rộng: 1,7m

    Dài: 2m6

4

 

     Gía kệ Siêu thị: Áp tường, đầu kệ, kệ giữa, lưới ….

 

 

    Cao 0,9m và 1,2m

    Rộng 0,3m đến 1,2m

Các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
- Chị Hương: 0913 005 515

- Chị Trang: 0982 329 982